Κοιτώντας το μέλλον,
στηρίζοντας το παρόνμε Τεχνολογίες Αιχμής

Λύσεις υδάτινων πόρων

Τηλεπικοινωνίες

Επιτήρηση και Ασφάλεια

Η εταιρεία

TEOTEC AEH TEOTEC ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένα από τα "νεότερα" μέλη του ομίλου εταιριών Θεοχαράκη. Οι δραστηριότητές της αρχικά εστιάζονταν στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στις τεχνολογίες αιχμής τόσο στην άμυνα όσο και στα συστήματα ασφαλείας.
Παρόλη την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει η εταιρεία, αποφάσισε να προσανατολιστεί πρόσφατα σε καινούριες δραστηριότητες ώστε να αναπτύξει την τεχνογνωσία πάνω σε νέες τεχνολογίες, και να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει με νέες.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  • Τηλεπικοινωνίες: Η λύση TETRA εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της TEOTEC μαζί με τις εγκαταστάσεις με τα διάφορα συστήματα επικοινωνίας RF. Παράλληλα η δημιουργία δικτύων οπτικών ινών στην περιοχή των Βαλκανίων αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  • Λύσεις υδάτινων πόρων: Με σεβασμό στη νέα τάση για φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, ηTEOTEC πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε στα αυτόματα συστήματα μέτρησης ύδατος και ενέργειας ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια των φυσικών πόρων.

  • Συστήματα επιτήρησης και ασφαλείας: Συνεχίζοντας την έως τώρα επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η TEOTEC έχει δεσμευτεί για την παροχή υψηλής τεχνολογίας συστημάτων στους πελάτες της.

Έχοντας εφαρμόσει μια σειρά από σημαντικά έργα και αποκτώντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, θεωρείται ο πυρήνας της τεχνολογίας του ομίλου, με τη δυνατότητα να υποστηρίζει όλους τους συνεργάτες της και τους πελάτες της στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
H TEOTEC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001-2008 και είναι μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).
Περισσότερα