Κοιτώντας το μέλλον,
στηρίζοντας το παρόνμε Τεχνολογίες Αιχμής

Συστήματα ελέγχου φυσικών πόρων

Τηλεπικοινωνίες

Συστήματα πληρωμών

Συστήματα ασφαλείας

Η εταιρεία

TEOTEC AEH TEOTEC ιδρύθηκε το 2001 και είναι ένα από τα "νεότερα" μέλη του ομίλου εταιριών Θεοχαράκη. Οι δραστηριότητές της αρχικά εστιάζονταν στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και στις τεχνολογίες αιχμής τόσο στην άμυνα όσο και στα συστήματα ασφαλείας.
Παρόλη την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει η εταιρεία, αποφάσισε να προσανατολιστεί πρόσφατα σε καινούριες δραστηριότητες ώστε να αναπτύξει την τεχνογνωσία πάνω σε νέες τεχνολογίες, και να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει με νέες.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

• Τηλεπικοινωνίες: Η λύση TETRA εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα της TEOTEC μαζί με τις εγκαταστάσεις με τα διάφορα συστήματα επικοινωνίας RF. Παράλληλα η δημιουργία δικτύων οπτικών ινών στην περιοχή των Βαλκανίων αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

• Συστήματα διαχείρισης φυσικών πόρων: Με σεβασμό στη νέα τάση για φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, ηTEOTEC πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε στα αυτόματα συστήματα μέτρησης ύδατος και ενέργειας ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια των φυσικών πόρων.

• Πράσινη ενέργεια: Με την υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα ,η TEOTEC αναπτύσσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

• Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών: πιστεύοντας στο μέλλον των συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payment), η TEOTEC υπενδύει στην ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς της στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

• Αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας: Συνεχίζοντας την έως τώρα επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η TEOTEC έχει δεσμευτεί για την παροχή υψηλής τεχνολογίας συστημάτων ασφαλείας στους πελάτες της.

Έχοντας εφαρμόσει μια σειρά από σημαντικά έργα και αποκτώντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, θεωρείται ο πυρήνας της τεχνολογίας του ομίλου, με τη δυνατότητα να υποστηρίζει όλους τους συνεργάτες της και τους πελάτες της στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
H TEOTEC είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9002-2008 και είναι μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και στο Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ).
Περισσότερα